Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärkans projektbeskrivning 2019/2020

Skapad 2019-12-10 13:38 i Hebergs förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor juni 2019.
Förskola
Syftet är att ge barnen möjlighet att utveckla en positiv och stark lärandeidentitet och samtidigt utveckla förmågan att se andra barn som resurser. Detta gör barnen bland annat genom att bestiga denna stora sten i skogen.

Innehåll

Uppstart projektplanering

 

 

Förbättringsområde 1

Skapa/Organisera för mindre grupper

Orsaker i undervisningen

Vi ser att när vi delar barnen och har planerat ett intressant innehåll för dem att mötas kring så gynnar det lärandet.

I rutin situationerna som exempelvis i hallen är lärandet större när vi är färre barn med en närvarande vuxen. Då kan vi ta vara på och utveckla barnens förmåga att hjälpa varandra, vara självständiga och prova sig fram för att hitta lösningar

Orsaker i organisationen

I år har vi inte delat upp dem i den utsträckningen vi hade behövt. De äldre barnen har fått vara oftare i mindre grupp än de yngre. Vi har helt enkelt inte organiserat vår verksamhet för detta.Förbättringsområde 2

Utveckla våra lärmiljöer så att de blir tydliga och väcker barns lust att utforska och leka.

Skapa spännande mötesplatser och tydliga lärmiljöer där barnen ges möjlighet att utforska material och inspireras av varandra tex bygg och konstruktions hörna,

Orsaker i undervisningen

brist på skärmar för att avdela rummet

Orsaker i organisationen

personalen räcker inte till, svårt att vara på många ställen på samma gångFörbättringsområde 3

Vi behöver utveckla vår förmåga att använda dokumentation tillsammans med barnen i syfte att de skall komma vidare i sitt utforskande. Genom att vi aktivt dokumenterar och använder vår dokumentation tex för att vidareutveckla deras tankar i tex konstruktionslek och i det vi utforskar i vårt projekt.

Orsaker i undervisningen

Vi har inte hittat bra stunder under dagen då det som fungerade förra året inte har funkat i år då vi är så många barn i gruppen.

Orsaker i organisationen

Vi har inte haft möjlighet till reflektion i den utsträckningen vi behövt för att kunna planer för det vi vill göra.

 

 

Formulering av syfte

 Syftet är att ge barnen möjlighet att utveckla en positiv och stark lärandeidentitet och samtidigt utveckla förmågan att se andra barn som resurser.

 Vårdnadshavarnas delaktighet

 Vi vill delge dom via Unikum ,projektvägg, via sms, muntligt , och vid lämning och hämtning.

 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

 Vi utformar vår lärmiljö genom att erbjuda relevanta material som passar våra små barn och lägger undan de material som inte intresserar eller passar just nu. Vi tar in nya material utifrån barnens visade intresse. 

I ordningstallandet av lär miljön har vi i vissa fall gjort barnen delaktiga i förändringen. Tillsammans har vi tagit fram och placerat materialet och samspelat kring det. Det har gjort att barnen är mer medvetna och måna om materialet. De vet vad man gör med det och vet vart det hör hemma. Materialet förflyttas inte mellan rummen. Det här sättet har gjort barnen mer intresserade och det har varit en positiv stund när vi tar fram material och i ordningstalet lärmiljön tillsammans. 

Barnen utforskar materialet tillsammans och iakttar vad man gör med det och härmar efter. Barnen inspireras utav varandra. Många barn kan delta samtidigt kring materialet, vilket är gynnsamt när vi arbetar i grupper.   Vi har namngett rummen ex. byggrummet, musik och rörelserummet. Det gör vi för att göra det enklare för både barn och vuxna att navigera sig. Vi använder namnen på rummen för att göra det tydligt för barnen. Barnen kan lättare sätta ord på vilket rum de vill vara i. Vi har talat om och visat vad det finns för material för barnen vad man kan göra i de olika rummen. 

Arbetssätt, organisation och struktur

 Vi delar barnen i mindre grupper och erbjuder olika aktiviteter i olika miljöer utifrån vårt syfte. Vi har sett att barnen har ett stort behov av att få motoriska utmaningar och att de gillar aktiviteter med rörelse och musik, därför kommer vi att använda rörelse och motoriska utmaningar i både skog, gympasalen och i musik och rörelserummet som en metod i vårt projekt. Vi kommer använda sagan Bockarna Bruse,för att ge barnen en gemensam upplevelse som de kan använda för att utveckla relationer i sina lekar och kunna återkoppla till i olika sammanhang och miljöer. Vi pedagoger kan använda sagan för att ge barnen möjlighet att vara lärresurser för varandra och inspirera till lek. Vi vill att barnen skall få möta sagan på många olika sätt. Vi vill ge barnen möjlighet att möta och utforska okodat material tex byggklossar, rören mm i mindre grupper för att barnen skall få möjlighet att kunna utforska och lära av varandra samtidigt som vi får fatt på vad som fascinerar dem och vad vi kan utmana dem vidare med. 

Vi vill tillvarata våra rutinsituationer för att även där arbeta med ett medvetet förhållningssätt kring hur vi bemöter barnen. Vi sätter ord på hur barnen hjälper varandra, ge tid, närvarande, positiv förstärkning, dela barnen i små grupper. Att arbeta i små grupper minskar stress vilket gör att barnen får större chans att lyckas. Vi kan stötta och pusha dem och se varje individ och deras utveckling. Det blir en mer lugn arbetsmiljö för både vuxna och barn och vi får möjlighet till kommunikation mellan varandra, barn-barn samt barn-vuxen. 

 

 Kompetensutveckling

 Vi vill utveckla vår kompetens kring att kunna använda pedagogisk dokumentation i vårt arbete. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen har visat intresse för, skogen, stenen, rörelselek och motoriska lekar, bilmattan och färg på gården. 

Formulera mål

 

 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Detta betyder för oss: Trygghet och goda relationer är det mest krundläggande för att barnen ska kunna löära sig. Vi värnar om ett bra pedagogiskt förhållningssätt i mötet med barnen. Vi vill stötta och göra barnen medvetna om sina kamrater och sin egen integritet. Vi vill göra barnen medvetna om varandra och se varandra som resurser till lärande. 
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
 • Detta betyder för oss: I de olika rummen har vi plockat fram material som intresserar barnen som de kan utforska tillsammans. Barnen får prova materialet och inspireras utav varandra. Vi vill ge barnen stort utrymma för att lyckas. Vi kommer att arbeta i grupper och vara närvarande som pedagoger och sätta ord på vad barnen gör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: