Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens delar

Skapad 2019-12-10 13:46 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Världsdelar, världshav - kartkunskap - vi skall tillsammans lära oss vår värld.

Innehåll

Syfte

Syftet med kommande arbetsområde är att utveckla kunskap om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram.

Arbetsområdet skall ge kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer.

Mål

Efter avslutat arbete skall du kunna;

 • Namnge och ange vart de olika världsdelarna och kontinenterna ligger
 • Namnge och ange de olika världshaven
 • Peka ut viktiga platser på jordgloben.
 • Kunna namnge och placera ut de olika väderstrecken
 • Kunna rita av ett rum eller en plats, tillexempel skolgården
 •  Kunna förstå sambandet mellan geografi och människans verksamhet

Undervisning

Vi kommer gemensamt i klassen bestämma hur vi skall arbeta med detta område och uppfylla kunskapsmålen.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång. Din insats i diskussioner, arbetsprocessen samt det slutgiltiga skriftliga provet ligger till grund för denna bedömning.

Dokumentation

Dokumentation sker via lärlogg i Unikum och detta är en del av den terminsbedömning som sammanställs i slutet av vårterminen 2020.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: