Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7

Skapad 2019-12-10 13:54 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola F
Algebra planering för åk 7

Innehåll

Matteplanering åk 7 Algebra, v. 51-8

V

Begrepp/Innehåll

Mål

Material

50

Numeriskt uttryck

Algebraiskt uttryck

Förenkla uttryck

1. Tolka och skriva uttryck

2. Förenkla uttryck

s. 171-172

s. 173-175

2

Mönster

Formel

 

 

3. Upptäcka mönster

4. Beskriv mönster med formel/uttryck

 

s. 180-182

 

3

Olika typer av formler

 

5. Formler

 

 

s.176-178

 

4

Ekvation

Likhet

Vänster led

Höger led

Balansmetoden

 

 

6. Vad är en ekvation

7. Lösa ekvation med balansmetoden

8. Lösa svårare ekvationer

s. 183-185

s. 186-188

 

s. 189

 

5

Problemlösning med ekvationer i grupper

Problemlösning m. ekvation

  1. Vad kalla X
  2. Skapa uttryck
  3. Skapa ekvation
  4. Lös ekvationen
  5. Kontrollera

9. Lösa problem med hjälp av ekvationer, d.v.s. översätta en textuppgift till en ekvation enligt mall

s. 190-193

Svarta sidorna

s. 146-147

s. 200

s. 201-203

6

Repetition

Repetition

 

s. 198-200

7

 

PROV

PROV

PROV

8

Forts problemlösning

grupparbete

Redovisa muntligt

Kunna redogöra för och samtala om sitt tillvägagångssätt

 

 

 

  

Begrepp

Vardaglig förklaring

Matematiktermer

Bråk

Tal som är skrivet som en kvot

Utryck av formen a/b

Täljare

Talet eller variabeln ovanför bråkstrecket

Uttrycket a i ett bråk a/b

Nämnare

Talet eller variabeln under bråkstrecket

Uttrycket b i ett bråk a/b

Bråkform

Tal skrivet med enbart täljare och nämnare

Ett tal uttryckt som ett bråk sägs vara i bråkform

Blandad form

Tal som är sammansatt av ett heltal och ett bråk som är mindre än 1

Tal som är skrivet som ett heltal och ett tal mindre än 1 uttryckt i bråkform

Förkorta

När täljare och nämnare kan divideras med samma tal kan bråket förkortas

Förkorta bråk = dividera både täljare och nämnare med en gemensam delare

Förenkling

Används ibland istället för ordet förkorta (i samband med bråk)

Förenkla = med hjälp av räkneregler ersätta ett uttryck med ett annat i någon mening enklare uttryck

Förlänga

När täljare och nämnare multipliceras med samma tal kan bråket förlängas

Förlänga bråk = multiplicera både täljare och nämnare med samma tal eller uttryck

Del av

Kvot mellan en del och en helhet

Del av = täljaren i ett bråk

Det hela

Det du jämför med, helheten

Det hela = nämnaren i ett bråk

Andel

Kvot mellan en del och en helhet

Kvot som anger förhållandet mellan en del och en helhet

Decimalform

Tal med decimaler

Tal i decimalform = tal skrivet i decimalsystemet (det positionssystem som har basen 10)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: