Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 läsa

Skapad 2019-12-10 14:03 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att att få träna på att läsa olika slags texter för att bli en ännu bättre läsare.

Innehåll

 

Konkretisering av mål (du ska kunna)

att läsa olika sorters texter med flyt och förståelse både tillsammans och enskilt.
att använda olika lässtrategier och prata om innehållet i texterna. 
att återberätta och sammanfatta det du läst.
att samtala om och diskutera det du läst

 

Kommer att bedöma

Om du läser elevnära texter med flyt.

Om du kan läsa och förstå berättande texter och faktatexter.

Om du kan återberätta viktiga delar av det du läst.

 

Utifrån matrisen Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd -

Elevens läsutveckling.

 

 

Undervisning

Du kommer att lära dig genom att...

läsa skönlitteratur och enkla faktaböcker
ha bokprat i läsgrupper 
reflektera över texter och dess innehåll
låna böcker på biblioteket
lyssna, läsa, återberätta och följa instruktioner och svara på frågor i Nyckeln till Skatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: