Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet - ord och meningar FC

Skapad 2019-12-10 14:11 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F
Ord och meningar

Innehåll

Innehåll

1.     Nuläge.

Bornholmsmodellen  - ord och meningar

2.      

Beskriv temat/projektområdet.

Syftet med Bornholmsmodellen är att det ska hjälpa barnen att uppmärksamma språkets form, så att de så småningom bättre kan förstå logiken bakom vårt skrivna språk.

Denna del syftar till att barnen ska bli medvetna om att vårt tal kan delas upp i ord och meningar.

3.     

 VilVilket centralt innehåll utgår vi ifrån? 

Se nedan.

 

4.      Formulera mål.

Du ska bli medveten om att vårt tal kan delas upp i ord och meningar.

Du får förståelse vad ord är.

Du ska kunna räkna ord i meningar.

Du kommer utöka ditt ordförråd.

 

 

5.      Arbetssätt och metod

Vi arbetar i helklass, par och enskilt.

Vi skriver meningar och berättar tillsammans.

Vi delar upp meningar i delar.

Vi räknar ord i meningar.

Varje vecka jobbar vi med en bokstav och då kommer vi på så många ord vi bara kan om den bokstaven.

     

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: