Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är klockan på spanska och skolschema

Skapad 2019-12-10 14:16 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Planering för att kunna veta hur säger man klockan på spanska och hur man säger olika ämne på spanska.

Innehåll

1. Syfte.

Syftet med detta arbete är att kunna svara på hur mycket klockan är och veta hur säger man olika ämne på spanska. 

2. Centralt innehåll.

kommunikation innehåll: 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa:

 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala:

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Vecka 1:

Lektion 1: 

 • Vi visar på Smartbördet en klocka och förklarar vi hur säger man på svenska och efter på spanska.
 • Använder vi  den har youtube film: https://www.youtube.com/watch?v=ZCoQqo8G-90
 • eleverna jobbar två två och frågar varandra, vad är klockan.
 • De kan fråga också vilken tid kommer att göra nån aktivitet så de upprepar också olika verb.

Lektion 2:

 • Vi upprepar klockan tillsammans och vi gör mera frågor varandra 
 • Vi visar en typiskt schema på spanska och de jämför med sitt eget schema.
 • De översättar deras schema till spanska 
 • De frågar varandra vilken tid börjar olika ämne  

 

Eleverna kan alltid hjälpa varandra och de kan använda datorn för att hitta information eller använda Google translator. 

Vi ska använda också smart bord och olika Youtube filmer.   

Jag kommer att gå runt och hjälpa eleverna hela tiden. 

Vi har en bok som heter Que bien! vi kommer att använda det. 

5. Redovisningsform:

Genom de muntliga övningarna som vi gör i klassen kommer du  att kunna påvisa din muntliga förmåga. Dessutom kommer eleverna att ha en skrift prov att visa vad som lärt sig. 

Matriser

M2
Moderna språk åk 6 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
TALA OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
TALA OCH SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talat språk * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Ny rubrik

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: