Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och hålla argumenterande tal

Skapad 2019-12-10 14:27 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Du ska skriva och hålla ett argumenterande tal om valfritt ämne som engagerar dig. Anförandet ska vara ungefär 3 minuter där du argumenterar för en tes inom ditt valda tema. Du ska använda dig av ett talmanus när du håller ditt tal. Du ska använda dig av någon sorts presentationstekniskt hjälpmedel.

Matriser

Sve
Skriva och hålla argumenterande tal

Aspekter

Med viss säkerhet
Väl anpassat
Med säkerhet
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och argumenterar till stöd för den. Åsikten stöds av minst två argument.
Argumentationen är fokuserad och välgrundad. Elevens argument fördjupar/utvecklar diskussionen. Åsikten stöds av minst två argument.
Argumentationen är slagkraftig. Argumenten är väl valda och eventuella motargument behandlas på ett effektivt sätt.
Disposition och sammanhang
Anförandet har inledning, tes, argument och avslutning. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–5 min.
Dispositionen är välgjord och elevens åsikt framgår tydligt. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–5 min.
Inledningen är effektfull och intresseväckande och anförandet avslutas på ett skickligt sätt. Anförandet är väl anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3–5 min.
Språk och stil
Språket är anpassat till situationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till situationen, dvs. tydligt och klart med passande stilfigurer.
Språket är effektfullt, t.ex. genom väl valda stilfigurer.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet. Eleven etablerar viss åhörarkontakt med hjälp av röst, blick och övrigt kroppsspråk.
Eleven har åhörarkontakt och använder passande kroppsspråk och röst.
Framförandet sker med säkerhet. Eleven har god kontakt med åhörarna.
Helhetsbedömning
Eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är någorlunda anpassat till kommunikationssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är väl anpassat till kommunikationssituationens syfte att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel såsom ethos, logos och pathos. Anförandet är retoriskt skickligt vad gäller innehåll, disposition, språk och framförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: