Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Ht19, åk 4-5

Skapad 2019-12-10 15:46 i Skulltorps skola Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 4 – 5 Musik
Vi försöker att planera våra arbetsområden utifrån Veemm handens fem fingrar. Variation Engagemang Elevnära Motivation Meningsfullhet. Detta är ord som vi på skolan starkt kopplar till delaktighet och vi vill att eleverna skall känna sig delaktiga i sin utbildning och under sina dagar hos oss.

Innehåll

Musik

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:
 

 •  Spela och sjunga tillsammans i olika musikaliska former och genrer
 •  Utveckla kunskapen om att använda rösten som musikinstrument
 •  Känna till musikaliska begrepp och symboler
 •  Lyssna till och härma olika rytmer och ljud 
 •  Känna till uppvärmningsövningar för röst och kropp
 • Känna till låtars uppbyggnad och olikheter beroende på genre


När?

Ht 2019

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

* Att lyssna och delta utifrån egen förmåga

* Kunna spela enkla ackord på ett ackordinstrument  

* Kunna delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd

* Få en ökad förståelse för musiken i det vardagliga livet

 

Hur skall vi göra? 

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta:

* Att sjunga och spela tillsammans

* Individuellt och gemesamt öka gehöret (dvs lyssning och imitation av rytm och musik), både genom skriftliga och muntliga uppgifter/övningar

* Utveckla vår kreativitet genom improvisation och skapande uppgifter 

 

 Vi kommer att variera undervisningen genom att:

 * Utveckla/variera övningar

* Arbeta och testa både själv och i grupp

* Få med fler sinnen och instuderingsformer i musikundervisningen, dvs både genom hörsel, syn och känsel.


Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras utifrån elevernas engagemang och intressen. 

 

Bedömning:

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom; ( skriv gärna en punktlista och tänk på att eleverna skall kunna förstå hur de bedöms.)

 

* Aktivt deltagande i de övningar vi gör tillsammans

* Visad förståelse för grundläggande musikaliska begrepp, rytmer och ljud

* Visad samarbetsförmåga i spel- och sångövningar som sker i grupp

* Visad förståelse för grundläggande ackompanjemag

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: