Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska What´s up? Åk 5

Skapad 2019-12-10 15:51 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Engelska
Grundskola 5 Engelska
Under höstterminen har vi arbetat med kapitel 1-3 i boken What´s UP? för årskurs 5. Vi har även arbeta med annat material och samtidigt övat på muntliga övningar.

Innehåll

 Innehåll

Varje vecka har vi arbetat med textbook där vi läst och samtalat kring bilder och texter utifrån olika händelser. Därefter har vi arbetat med en tillhörande workbook. Utifrån läromedlet har vi tränat att tala, läsa, skriva och lyssna. I undervisningen har även material från ur.se och Ne.se exempelvis "The grammar company" använts.

 

 

 

 
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: