Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa åk5

Skapad 2019-12-10 16:12 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Temaarbete i geografi, planeringen gjord tillsammans med eleverna.
Grundskola 5 Geografi SO (år 1-3)
Temaarbete om Europa Vi lär oss mer om vår egen kontinent! Utifrån elevernas önskemål att få "forska" om något land lägger vi mycket tid på ett sådant grupparbete.

Innehåll

Mål

Arbetet syftar till att du ska…
• Veta att jordytan är uppdelad i plattor, att de rör sig och vilka konsekvenser detta får.
• Känna till Europas viktigaste länder, huvudstäder, vatten och berg.
• Förstå och kunna använda några geografiska begrepp som kustland, lågland, tajga, tundra.
• Kunna förklara och jämföra hur människor lever, bor och arbetar i olika delar av Europa. Viktiga idrotter i olika länder.
• Känna till hur människan påverkar naturen i Europa.

Arbetssätt

• Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner på lektionerna.
• Du kommer få titta på filmer och använda hemsidor såsom Google Earth och Seterra.
• Du kommer få söka information om olika länder med hjälp av böcker, filmer, internet och kartor.
• Du kommer, tillsammans med en kamrat, få presentera ett land för klassen samt ta del av andras redovisningar.

Bedömning

Under arbetet kommer jag att bedöma din förmåga att…
• använda kartor, hemsidor och annan litteratur för att hitta geografisk information.
• presentera ett land för klassen på ett bra och informativt sätt.
• jämföra levnadsförhållanden, klimat och natur i olika europeiska länder.
• sätta ut viktiga länder, huvudstäder, berg och vatten på europaskartan.
• ta ansvar för arbetsmiljön och din egen insats, i grupp och i helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: