Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Rörelse och konstruktion

Skapad 2019-12-10 17:54 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Pedagogisk planering för NTA- Rörelse och konstruktion under 2016.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
I det här området ska du få lära dig mera om rörelse, kraft och energi. Du ska få bygga utifrån en ritning, men även själv skapa en ritning som någon annan ska bygga utifrån. Vi ska arbeta i mindre grupper och det är med hjälp av knex som vi ska bygga våra modeller.

Innehåll

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att: 

Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och med olika förutsättningar.

Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion.

Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras.

Använda slutsatser av undersökningar till att utveckla och förbättra en konstruktion.

Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier.

Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon.

Läsa/Lyssna på faktatexter från temaboken. 

Genom att:

 • Rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Dokumentera
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Det här ska du kunna när du är klar:

 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Beskriva enkla energikedjor. (Energiprincipen) 
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

Genomföra och dokumentera dina uppdrag.

Ett skriftligt test om rörelse och energi. 

 

 

Område

E

C

A
KUNSKAPER


(Fysik)

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelse kan du relaterat till några fysikaliska samband. 
Du kan också beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

I utvecklade  och underbyggda resonemang om rörelse kan du relaterat till några fysikaliska samband. 

Du  kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energianvändning med relativ god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

I välutvecklade  och väl underbyggda resonemang om rörelse kan du relaterat till några fysikaliska samband.  
Du  kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.


ARBETS-

PROCESSEN


(Fysik)

Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.


ARBETS-

PROCESSEN

(Fy & Tk)

Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de beror på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. 

Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de beror på samt ger  förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. 

Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de beror på samt ger  förslag som  kan förbättra undersökningen. 

ARBETS- PROCESSEN

(Teknik)

Du kan genomföra mycket enkla  konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller. 

Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska modeller. 

Du kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller. 


UTRUSTNING

I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I arbetet använder du utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt  sätt.

DOKUMENTATION


(Fy & Tk)

Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är till viss del synliggjord.

Du kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Du kan göra välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: