Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kemi 1 Bindningar del 2

Skapad 2019-12-10 18:05 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Intermolekylära bindningar

Matriser

Kem
Planering Kemi 1 Bindningar del 2

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redogörelse
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden (Materia och Kemiska bindning). Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden (Materia och Kemiska bindning).Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden (Materia och Kemiska bindning). Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser.
Analyserar frågor
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: