Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva - skönlitteratur och faktatexter

Skapad 2019-12-10 18:11 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 2 Svenska
Tänk så många böcker och andra texter det finns! I det här arbetsområdet får du både läsa en del av dem och skriva egna.

Innehåll

Lokal pedagogisk planering i svenska åk 2.

Arbetsområdet: Läsa och skriva - skönlitteratur och faktatexter

 

Syfte: Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur och faktatexter för barn. Du ska också utveckla din förmåga att skriva berättelser, faktatexter och andra texter. Dessutom ska du utveckla din förmåga att urskilja grundläggande språkliga strukturer,

 

Målet med undervisningen är att du ska lärt dig:

·         Att läsa och förstå en enkel kapitelbok för barn.

·         Att läsa och förstå en enkel faktatext för barn.

·         Att skriva en kort berättelse för hand med hjälp av bilder eller annat stöd.

·         Att skriva en kort berättelse på dator med hjälp av bilder eller annat stöd.

·         Att skriva faktameningar till bilder.

·         Att skriva så andra kan läsa.

·         Att börja enskilda meningar med stor bokstav.

·         Att sätta ut punkt efter enskilda meningar.

·         Att göra enkla förbättringar i din text.

 

Det här ska du jobba med: I det här arbetsområdet kommer du att få lyssna på högläsning av olika slag. Det kan vara kapitelböcker, kortare berättelser, dikter, sagor från olika delar av världen, och bilderböcker. Du kommer att få se på någon film. Berättelserna och filmerna kan fungera som inspiration till egen läsning och eget skrivande.

Du kommer att få läsa böcker som du valt själv. Några av böckerna kommer du att få berätta om för klassen. Du ska förbereda dig genom att rita en bild som passar till berättelsen. Du ska berätta vad boken handlar om och vad du tycker om den. Vi kommer att läsa några berättelser i grupp. Du kommer att få svara på frågor till berättelserna och så kommer vi tillsammans att prata om innehållet, vad ord betyder och hur berättelser är uppbyggda. Dessutom får du träna på högläsning med din läskompis.

 

Tillsammans tittar vi på hur faktatexter och faktaböcker är uppbyggda. Vi läser och diskuterar någon/några faktatexter högt tillsammans, i samband med det arbetsområde vi håller på med.

 

Du ska skriva händelseböcker eller berättelser till en bild du ritat. Ibland bestämmer du själv vad berättelsen ska handla om ibland bestämmer din lärare ett tema som hela klassen ska skriva om. När du skriver tränar du på att skriva en tydlig handling. För att förstå vad en tydlig handling är jämför vi med några bilderböcker. När berättelsen är färdigskriven ska du läsa den högt för dig själv för att se om det står som du har tänkt. Sedan ska du ”rätta” boken, alltså kontrollera att du gjort mellanrum mellan orden, vänt bokstäverna åt rätt håll och inte blandat stora och små bokstäver. Du ska också försöka sätta ut stor bokstav och punkt samt kontrollera att du stavat rätt till vanliga småord som ”och, men, att” med mera. Ibland ska du be en kamrat att läsa texten för att se så det är lätt för andra att läsa. När du gjort det ska du läsa upp boken för klassen eller en mindre grupp. Då får du respons av mig. Vid några tillfällen ska du också få respons från någon eller några klasskamrater.

Du ska skriva berättelser på dator själv eller tillsammans med en kamrat. När berättelsen är helt färdig får du läsa upp den för klassen eller några klasskamrater. För att få en tydlig struktur på dina berättelser får du träna på att använda någon form av stöd som till exempel en tankekarta.

Du får respons av din lärare eller dina klasskamrater. Du ska också träna på att ge respons och att bedöma det du själv skrivit.

 

Vi kommer att skriva en gemensam faktatext. Du ska också skriva en enkel faktatext om det vi läst tillsammans med en klasskamrat. Du ska även själv skriva faktameningar eller en faktatext.

 

Du kommer att få skriva av meddelanden.

 

Du kommer även att läsa barnramsor och rim tillsammans med en läskompis. I samband med det får du skriva av en barndikt/ramsa. Du får också skriva en egen dikt/ramsa.

 

Jag kommer att skriva enkla instruktioner på tavlan som du ska följa.

 

Du kommer att träna läsförståelse och stavning i en arbetsbok som passar dig. Då tränar du också på att förstå skriftliga instruktioner. Vi kommer även att träna på stavning av enkla och vanliga ord genom lekar, genomgångar och skrivträning.

 

Du kommer att tillsammans med en kamrat eller enskilt träna på läsförståelse av olika typer av texter i en arbetsbok.

 

Du kommer att få lära dig mer om författaren Astrid Lindgren och författaren och illustratören Sven Nordqvist. 

 

 Du ska muntligt träna på alfabetet med en klasskamrat. Du ska även träna på att skriva alfabetet med små och stora bokstäver utan att ha något alfabete att titta på.

 

Bedömningen sker gemensamt under arbetets gång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: