👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i klass 9f - planering för vt-2020

Skapad 2019-12-10 21:09 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Här följer ämnets innehåll samt planering under vårterminen 2015. Klassen använder ingen specifik lärobok utan vi lär oss och hämtar inspiration från olika läromedel, tidningar, internet, skönlitteratur etc.
Grundskola 9 Svenska
I svenska arbetar vi med att successivt utveckla elevernas förmåga att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala. Under de olika årskurserna övas dessa fömågor i varierande uppgifter. Flera moment fördjupas under skolåren och återkommer därför i alla årskurser. Här nedan ges en presentation av de arbetsområden som klassen arbetar med under våren. Vid frågor kontakta undervisande lärare: Charlotte.northman-alm@vaxholm.se

Innehåll

 

Planering för 9f vårterminen 2020 (med reservation för ev. ändringar)

Vecka 3:     Genomgång av terminens arbete. Boken "Historien om Leon, Schindlers yngste arbetare " av Leon Leyson introduceras.

Vecka 4-8:  Läsläxor till boken "Historien om Leon" (separat planering tilldelas i teams/filer). Litteraturhistoria: Strindberg och Bellman. Förberedelse inför de nationella proven - läsförståelse samt repetition av olika texttyper/genrer.

Vecka 9:   SPORTLOV

Vecka 10-11: Fortsatt förberedelse inför de nationella proven. Uppföljning läsloggar. Tisdagen den 10/3 och fredagen den 12/3 genomförs de nationella proven - läsförståelse samt skrivdel.

Vecka 12-14: Satsdelar

Vecka 15: Författararbetet introduceras

Vecka 16: PÅSKLOV

Vecka 17-19: Muntliga redovisningar av författararbetet. 

Vecka 18-21: Möss och människor - bok och/eller film. 

Vecka 22-24: Uppföljning, utvärdering, betygssamtal etc.

Under perioden kommer följande förmågor att övas/bedömas:

Skriva:  Läslogg till "Historien om Leon", uppsats på nationella provet m.m.
Tala:     Bokdiskussioner, redovisning inför klassen om en författare  m.m.
Läsa:    Krigslitteratur - läsning av "Historien om Leon". Ev. läsning av Möss och människor, bedömning av läsförståelse på nationella  provet m.m.

Bedömning: 

Bedömning av elevernas uppgifter sker utifrån Skolverkets betygskriterier.

Återkoppling till eleverna på uppgifter/prov etc. kan ske muntligt eller skriftligt i Teams under fliken "Uppgifter". Eleverna kommer även att få göra egna skriftliga reflektioner kring sitt lärande.

Läraren kommer att kontakta vårdnadshavare vars barn riskerar att få F i ämnet.

Vi uppmanar vårdnadshavaren och barnet att hemma samtala om skoluppgifterna och följa upp dem via Teams.