Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, tryck, rörelse. Åk 9 ht19

Skapad 2019-12-10 21:19 i Västra skolan Falun
Planering för avsnittet kraft, tryck, rörelse åk 8.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Planering för avsnittet Kraft, tryck och rörelse. Åk 9.

Centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

•Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

•Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Fysiken och världsbilden

•Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

•De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fysikens metoder och arbetssätt

•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. (här kraft, tryck)

•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

•Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av mål

Du kommer att arbeta med:
kraft, kraftmoment, arbete, tryck, rörelse
enheter för dessa
hur de fungerar i vardagen.

Arbetssätt

Genomgångar - lyssna, delta aktivt, anteckna.
Film
Instuderingsfrågor  och text i Digilär.
Laborationer - delta aktivt. Labbrapport.

Bedömning

Labbrapporter

Läxförhör i Dugga

 

Matriser

Fy
Bedömningsmatris Fysik åk 7-9

Förmågan har ej testats än.
>>>
>>>
>>>
Kunskaperna
Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
enkla
Utvecklade
Väl utvecklade
Systematiska undersökningar
planera, genomföra och utvärdera systematiska undersökningar (laborationer) i fysik samt dokumentera dessa arbeten.
Till viss del
Leder framåt
Reflekterande
Använda information
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Huvudsak fungerande Enkla Viss
Fungerande Utveklade Relativt god
Väl fungerande Välutvecklade God
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: