Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book Seminar Sam18a

Skapad 2019-12-10 21:56 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Read and discuss one of these 5 books. The Great Gatsby 1984 The Kite Runner Every Day Homegoing

Innehåll

Choose one of the following novels:  

 

 

The Great Gatbsy by F. Scott Fitzgerald

1984 by George Orwell  

 

The Kite Runner by Kahled Hosseini

 

Homegoing by Yaa Gyasi

Every Day by David Levithan

 

Planning

w.47-w.3 Read and discussion different aspects of your book in class

w.4 Book seminar

Group of 3 students discuss in 15 minutes. It will assessed by your teacher and recorded for me to be able to go back if I hav missed something.

 

 

Book seminar structure

 

 • 1. What is the story about? Make a brief summary. What would you say is the most significant episode of the book? Discuss, motivate and give examples!  

 

 • 2. Who are the main characters? Describe them as detailed as possible. What do they look like? What are they like as persons? Are they, nice, evil, calculating, curious…? Give examples!  

 

 • 3. Do the main characters go through any personal development in the book? Discuss, explain and give examples.  

 

 • 4. What is the main theme of the book? Give examples!  

 

 • 5. What can you say about the language in the book? Does it affect the way you perceive it? 

 

 • 6. What is your impression of the text? Make a review where you clearly motivate your opinion of the book.  

 

Be prepared to motivate all your answers and to support your claims with direct quotes and examples from the book. 

 

Additional material

 

Solid Gold 2 - Resource section p.70-78 - Literary devices + linking words

 

Uppgifter

 • Reading log

 • Book seminar

Matriser

Eng
Engelska 6

Centralt innehåll

 • Eng  -   Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
 • Eng  -   Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
 • Eng  -   Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
 • Eng  -   Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
 • Eng  -   Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
 • Eng  -   Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
 • Eng  -   Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
 • Eng  -   Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
 • Eng  -   Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
 • Eng  -   Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
 • Eng  -   Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
 • Eng  -   Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 • Eng  -   Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
 • Eng  -   Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
Insats krävs
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Förstå innehåll
Läsförståelse
Ej visat godkänd nivå vid detta tillfälle.
Huvudsakligt innehåll Tydliga detaljer
Huvudsakligt innehåll Väsentliga detaljer
Helhet Detaljer
Läsförståelse
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Ej visat godkänd nivå vid detta tillfälle.
Översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer Godtagbart resultat redogöra och diskutera seminariefrågorna
Välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer Tillfredsställande resultat redogöra och diskutera seminariefrågorna
Välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer Gott resultat redogöra och diskutera seminariefrågorna
Formulera sig i tal
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Ej visat godkänd nivå vid detta tillfälle.
Relativt Varierat Tydligt Strukturerat Flyt Viss anpassning
Varierat Tydligt Strukturerat Flyt Viss Anpassning
Varierat Tydligt Strukturerat Flyt Anpassning Nyanserat
Uttrycka sig i tal
Interaktion
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
Ej visat godkänd nivå vid detta tillfälle.
Tydligt Flyt Viss anpassning huvudsak fungerande strategier viss mån löser problem
Tydligt Relativt ledigt Flyt Anpassning Fungerande strategier Förbättrar interaktionen
Tydligt Ledigt Flyt Anpassning Väl fungerande strategier Förbättrar interaktionen Föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: