Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Movie

Skapad 2019-12-10 21:59 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 – 9 Engelska
We will watch à movie to practice listening and improve our language. We will also practice writing when writing about the movie.

Innehåll

Time aspect

Week 50-51


Goal

 • improve your ability to write in English
 • improve your language 
 • improve your listening skills

How we will work (så här ska vi arbeta)

 • Watch about 30 minutes of the movie
 • Write a summary of the part

 

Assessment (bedömning)

 • how well you write in English

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
writing

På väg
Till viss del
Relativt väl
Väl
Writing 7-9th grade
- summary
Du kan skriva en del ord och meningar på engelska. Ibland blir det svårt att förstå vad du menar, eller använder du svenska ord.
Du kan skriva en text på engelska så att en engelsktalande person förstår innehållet.
Du kan skriva en tydlig text som har bra grammatik. (t.ex. verbformer och ordföljd), ett bra och varierat ordförråd, bra stavning och varierade meningar.
Du kan skriva en tydlig text som har ett mycket varierat och avancerat ordförråd, korrekt stavning och bra grammatiskt flyt. Jag närmar mig ett felfritt språk.
Writing 6th grade
- summary
Du kan skriva en del ord och meningar på engelska. Ibland blir det svårt att förstå vad du menar, eller använder du svenska ord.
Du kan skriva en text på engelska så att en engelsktalande person förstår innehållet.
Du skriver på engelska och har mestadels korrekt grammatik och stavning samt korrekta ordval.
Du skriver på engelska och har mestadels korrekt grammatikoch stavning samt korrekta ordval. Du försöker variera de ord och meningar du använder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: