Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är en stol - Åk9Grundsärskolan- Vårbyskolan

Skapad 2019-12-11 01:18 i Vårbyskolan Huddinge
Grundsärskola 9 Bild
Du ska skapa en stol som är du. Hur du skulle se ut om du var en stol? Under arbetets gång ska du följa designprocessen.

Innehåll

Konkretiserande mål

 • Du ska skapa en stol som är du. Hur du skulle se ut om du var en stol?
 • Under arbetets gång ska du följa designprocessen.
 • Arbetet ska resultera i en tredimensionell modell av din stol, samt en ”Look and feel”

 

Arbetsformer

 
 •  Vi börjar med att prata om vad design är och hur designprocessen ser ut inom industridesign.
 • Sedan ska du skapa en stol som är du och följa designprocessen:

-       Kravspecifikation (minst fem punkter)

-       Skisser ur tre vinklar

-       Tredimensionell modell av stolen i foamboard eller gips.

-    ”Look and feel” där du presenterar din stol och din idé.

 
 • Efter praktiskt arbete ska du skriva reflektioner kring vad du har gjort och hur det har gått. 

 

Examination (vad och hur)

 •  Du bedöms efter hur du har arbetat praktiskt under uppgiften (arbetsprocess och idébearbetning)
 • Du bedöms efter hur du har klarat tekniken som du har använt för att skapa din tredimensionella modell av stolen (teknik)
 • Du bedöms utifrån din ”Look and feel” (bildframställning och uttryck)
 • Du bedöms efter dina reflektioner (presentera och bedöma)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Jag är en stol - Åk 9 - Grundsärskolan - Bedömningsstöd Vårby RO

F
E
C
A
Bildframställning och tekniker
 • Bl
 • Bl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material. Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
Begrepp och omdöme
 • Bl
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i enkla omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i egna frågor, i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i välutvecklade omdömen om arbetsprocesser och bildarbeten.

Kommentarer

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: