Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL för Månadsanalys och Terminsanalys Kometens förskola

Skapad 2019-12-11 07:55 i Kometens förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
MALL Månadsanalys och Terminsanalys Kometens förskola

Innehåll

2020-01-09

 

1.Var är vi? ( beskriv var ni är innan ni går till förskolans mål i planeringen)

2. Skapa planering (synlig för vårdnadshavare)

 

3. Månadsanalys :

 

Detta har vi arbetat mot, det här har vi gjort , det här blev resultatet

Vilka förutsättningar har vi gett?

Vilket resultat/ vad har barnen lärt sig?

Vilka mätmetoder har vi använt för att samla in resultat?

Vilka indikationer ser vi mot de långsiktiga målen?

 

Varför fick vi detta resultat?

Hur påverkades resultatet av våra arbetssätt och processer?

Hur påverkades resultatet av personalens kompetens?

Hur påverkades resultatet av gruppsammansättningen?

Hur påverkades resultatet av lärandemiljön?

Finns det andra faktorers som har påverkat resultatet?

 

Det här behöver vi göra framåt?

Hur planerar vi för utveckling?

 

 

4. Terminsanalys:

 

Det här har vi arbetat mot, det blev resultatet?

Mål vi arbetat mot när vi genomfört aktiviteterna (samma som i kategorin)

 

Det här blev resultatet/det har barnen lärt sig?

 

Se mönster

Mönster vi ser i våra månadsanalyser?

 

Vilken tolkning gör vi av den samlade dokumentationen?

Har vi nått eller är vi påväg att nå målen vi arbetar mot?

Har resultaten påverkats av våra arbetssätt och processer?

Har resultaten påverkats av gruppsammansättningen?

Har resultaten påverkats av personalens kompetens

Har resultaten påverkats av lärandemiljön?

Finns det andra faktorer som har påverkat resultatet?

 

Planera för utveckling

Hur planerar vi för utveckling?

 

Del.2

Finns delmål/områden i läroplanen som vi inte arbetar mot/har tillräckligt god kvalitet i och i sådant fall vilka?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: