Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en instruktion

Skapad 2019-12-11 08:20 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska skriva en instruktion om hur man leker en lek eller spelar ett spel.

Innehåll

Skriv en instruktion till ett spel eller en lek. 

Förklara steg för steg hur man leker leken eller spelar spelet. Beskriv vilka regler som finns och vad spelet eller leken går ut på. 

Tänk på: 

Dela in texten i stycken. Använd gärna underrubriker. 

Använd skiljetecken på rätt sätt. 

Läs igenom din text innan du lämnar in den. 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris för instruerande text svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
* eleven följer instruktionen * texten fungerar i huvudsak som en instruktion
* eleven följer instruktionen * texten fungerar realtivt väl som en instruktion
* eleven följer instruktionen * texten fungerar väl som en instruktion
Innehåll
begripligt innehåll * de viktigaste leden i spelet, receptet, leken...beskrivs
relativt tydligt innehåll * de viktigaste leden i spelet, receptet, leken...beskrivs med hjälp av detaljer
tydligt innehåll * de viktigaste leden i spelet, receptet, leken...beskrivs och förklarande exempel
Struktur
I huvudsak fungerande struktur * spelets/ receptets/ lekens...gång går att följa ,t. ex. genom punktform
realtivt väl fungerande struktur * spelets/ receptets/ lekens...gång är relativt tydlig * textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex.och , men * ansatser till styckeindelning och ev underrubriker
väl fungerande struktur * alla led följer logiskt varandra * textuppbyggnade med hjälp av sambandsord * i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
Språk
viss språklig variation * ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för....språkriktighet ( används) med viss säkerhet * meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande * viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp tempus används oftast korrekt
viss språklig variation * ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för....språkriktighet ( används) med relativt god säkerhet * meningsbyggnaden är relativt fungerande och något varierad * relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp tempus används korrkt
viss språklig variation * ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för....språkriktighet ( används) med god säkerhet * meningsbyggnaden fungerar väl och är varierad * god användning av ämnesspecifika ord och begrepp tempsu används korrekt och medvetet
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken....( används) med viss säkerhet * stor/ liten bokstav används på ett i huvudsak fungerande sätt * viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken....( används) med relativt god säkerhet * relativt gott bruk av skiljetecken *relativt få stavfel
grundläggande regler för stavning, skiljetecken....( används) med god säkerhet *gott bruk av skiljetecken * få stavfel
Helhetsbedömning
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Eleven har skrivit en text som iär väl kopplad till uppgiften och som väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: