Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 20 Etik och människans livsvillkor, Studieenhet 7

Skapad 2019-12-11 09:22 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Människan
Hur ser vi på oss själva och vad påverkar vårat sätt att arbeta och förhålla oss till vård- och omsorgsarbete? Vad innebär självkänsla och hur påverkar den vårt välbefinnande? Vad eller vem identifierar jag mig med/som och vilken personlighet har jag? Allt detta påverkar vilken syn man har på andra människor och det är viktigt att vara medveten om vem man är, vad man tycker och varför man tycker/tänker olika.

Innehåll

Studieenhet 7

Kapitel 7
"I mötet med brukare och patienter"

 

 

Egen inläsning kapitel 7 inför onsdagens Teams.

 

 

Examination:
Diskussion via Teams.

  

 

 

Uppgifter

  • Diskussionsuppgift Studieenhet 7 Teams 16/12

Matriser

Män
Etik och människans livsvillkor, Studieenhet 6

Etik och människans livsvillkor, MÄNETI0, 100 poäng

Ämne - Människan Kurskod: MÄNETI0 Kurser i ämnet: Etik och människans livsvillkor, 100 poäng Internationellt arbete, 100 poäng Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Med etiken som utgångspunkt ska sådana frågor om människovärde och människosyn som kan knytas till yrkesområdet behandlas i undervisningen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna arbeta med patienter och brukare från olika kulturer såväl i Sverige som i andra länder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att söka, kritiskt granska, värdera och använda information från olika källor
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
I diskussionen värderar eleven med nyanserade omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor
Syfte
Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
Eleven redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala etiska begrepp.
Ny aspekt
Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
I diskussionen värderar eleven med nyanserade omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: