Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism åk 6

Skapad 2019-12-11 09:26 i Parkskolan Kristianstad
Få inblick i världsreligionerna buddhism och hinduism
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att lära oss om hinduism.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska belysa vilken roll religioner har i olika samhälllen samt hur människors värderingar hänger samman med deras religion och livsåskådning. Eleverna ska utveckla kunskaper om hur olika religioner. Detta gör att du som elev får en ökad förståelse för att människor är olika, och varför.

Centralt innehåll

Eleven ska kunna

¤ känna till några levnadsregler som kan kopplas till hinduism.

1. Geografiskt ursprung
2. Gudsuppfattning
3. Byggnader och symboler
4. Skrifter och grundare
5. Speciella riter


¤ föra resonemang kring hur religionen påverkar utövarna inom religionen

¤ jämföra likheter och skillnader mellan hinduism och buddism.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter och svara på frågor som är kopplade till hinduism

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 
  - Jämföra och analysera likheter och skillnader emellan buddism och hinduism
  - Resonera kring dessa religioners livsåskådningar
 

Bedömning kommer ske kontinuerligt under arbetsområdets gång. Det är därför viktigt att du deltar aktivt och visar dina kunskaper hela tiden. Arbetsområdet kommer också avslutas med ett test.

Uppgifter

 • Läxförhör del 2

 • Läxförhör del 2

 • Läxförhör del 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: