Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryska revolutionen- källkritik åk 8 ht-2019

Skapad 2019-12-11 09:27 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Historia
Den ryska revolutionen 1917 var en händelse som har haft stor inverkan på Rysslands historia under 1900-talet. Förändringen innebar att det gamla tsarväldet störtades och byttes ut mot ett kommunistiskt styre som växte till en världsmakt.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med den ryska revolutionen utifrån ett källkritiskt synsätt. Ni kommer att få en källuppgift där ni ska granska och värdera olika källor kopplade till revolutionen. 

 

Ni kommer att bedömas utifrån förmågan att kunna använda historiskt källmaterial och föra resonemang kring källornas trovärdighet och relevans. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
    Hi  E 9

Matriser

Hi
Historia Kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Använda källmaterial
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: