Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivinlärning

Skapad 2019-12-11 09:49 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola F – 3 Kommunikation
Att läsa är livet! Vad vore livet utan att kunna läsa, berätta sagor, skriva historier och att kunna ta del av olika sociala medier? Allt detta kan du göra om du lär dig att läsa och skriva! Med hjälp av Fonomix och munmetoden kommer vi att ha en strukturerad läs- och skrivinlärning som leder fram till att du kan avkoda enklare ord och meningar samt skriva kortare meningar.

Innehåll

Vi kommer att systematiskt jobba med:

* att lyssna efter olika ljud

* att räkna ljud i talade ord

* att pussla munnar och bokstäver till det ljud vi hör (Fonomix)

* att skriva ljud med munnar och bokstäver

* att lära oss vanliga helord logografiskt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: