Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och Organisk kemi, NO (Kemi), HT19/VT20, klass 8a

Skapad 2019-12-11 10:09 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Här kommer det att handla om kol! Kol i olika former, kol i kretslopp och extra mycket kol i atmosfären! Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte men kan även ofta innehålla andra grundämnen. Organiska molekyler som består av enbart kol och väte benämns kolväten.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Du lär dig genom…

·       .... att lyssna aktivt till lärarledda genomgångar framför allt med hjälp av powerpoint-presentationer. ... ..Anteckna själva!

·       … diskussioner i klassrummet

....s... ställa frågor, speciellt när du inte förstår

..... …delta i övningar under lektionen (startuppgifter, exit tickets etc.)

·       … att läsa själv i boken Spektrum Kemi

·       … att arbeta med utdelade Arbetsblad och andra frågeställningar relaterade till innehållet i lektionen

... Att delta aktivt i laborationsövningar och skriva laborationsrapport

·       … arbete med instuderingsfrågor t.ex. ”Testa dig själv” i boken.

·       … filmer

 

MÅL/TARGET

Kolatomen betydelse för kemin och varför det finns olika former av kol och så många kolföreningar.

Kolets kretslopp

Metanserien - kolväten. Kunna rita strukturformel och skriva formel. 

Alkoholer

Organiska syror

Estrar

Livscykelanalys av produkt

 

 

MATERIAL/RESOURCES

·     Spektrum Kemi

·     Alla genomgångar, läggs på Teams (LÄNK) + egna anteckningar

·     Utdelade arbetsblad läggs också på Teams (LÄNK)

·    ”Testa dig själv” i slutet av varje avsnitt i boken

·    Finalen i varje kapitel (urval av frågor)

• Utdelade Instuderingsfrågor

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Aktivitet under lektioner: att framföra och bemöta åsikter och argument, samtal om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle)

Läxförhör och prov

Laborationer och laborationsrapport: hur väl du genomför laboration, dokumenterar samt  resonerar, diskuterar och drar slutsatser kring resultaten)

Eget arbete

 

 

 PLANERING (preliminär och ungefärlig):

Vecka

Lektion på måndagar och tisdagar, 
Lab i halvklass torsdagar

Innehåll

Sidor i boken /material

v 48

Atomens struktur

Lab: övning atom och molekylbidning (golabz.eu)

Genomgång lektion 1-2

v 49

Olika former av kol, fossila bränslen

Lab: övning atom och molekylbidning (golabz.eu)

Kapitel 10, genomgång 3-4

v 50

Kolets kretslopp 

Lab: badbomb

Kapitel 10, genomgång 5

V 51

Repetition, avslut – läxförhör

Lab: badbomb

 

v 3

Organisk kemi – kolväten

Lab: Säkerhet i lab + bygga kolväten!

Kapitel 7

v 4

Organisk kemi – kolväten

Lab: Säkerhet i lab + bygga kolväten!

 Kapitel 7

V 5

Organisk kemi – kolväten

Lab: xxx + laborationsrapport

Kapitel 7

V 6

Preliminärt Prov?

Lab: xxx + laborationsrapport

 

V 7

Eget arbete

 

V 8

Eget arbete

 

 

 

Uppgifter

 • PROV: Kolets Kemi och Organisk Kemi (10/2)!

 • Laboration - organisk kemi! (halvklass)

 • Läxa: repetera kap 10

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Laborationsmatris Bi/Fy/Ke

E
C
A
Genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt.
Förståelse för resultat (slutsats)
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Jämför resultat med frågeställningar och drar enkla slutsatser.
Jämför sina resultat med frågeställningar och drar utvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar förståelse.
Jämför resultat med frågeställningar och drar välutvecklade slutsatser. Kan förklara resultatet med hjälp av kunskap om biologi/fysik/kemi och visar god förståelse.
Resultatens rimlighet
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
För enkelt resonemang om resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet.
Diskuterar resultatets rimlighet kopplat till olika felkällor.
Förslag på förbättring och nya frågeställningar.
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentationen
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Skriver en enkel rapport med tex en tabell som resultat.
Skriver en utvecklad rapport där alla delar finns med.
Skriver en välutvecklad rapport där alla delar finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: