👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 4 , 2020 vt

Skapad 2019-12-11 10:24 i Lekstorpsskolan Lerum
Generell planering för slöjd på Ljungviksskolan.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från ide till färdig produkt och du få träna din kreativitet.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, tillverka föremål och värdera slutresultatet. Detta ger dig möjlighet att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

I undervisningen ger vi dig förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur du kan arbeta med dessa kunskaper.

Du får också kunskaper om din arbetsmiljö och om hur vi ska arbeta för att vara snälla mot miljön.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att få arbeta med hela processen från idé via praktiskt arbete till värdering. Du får arbeta i olika material och prova olika kombinationsmöjligheter.

Under denna termin ska du tillverka alster så som: salladsbestick, skärbräda och hushållspappershållare!. Om tiden räcker till ska vi tillverka: lampett, mobilhögtalare mm. 

Undervisning/Metoder

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar.

Du kommer att arbeta praktiskt och värdera ditt arbete.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd, åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka ett slöjdföremål med hjälp av instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverka ett slöjdföremål med hjälp av instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverka ett slöjdföremål med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan använda verktyg och redskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett i ändamåls enligt sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett i ändamåls enligt sätt med skicklighet.
Säkerhet
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Tillvägagångssätt
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett väl utvecklat sätt.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du hjälper till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Under arbetsprocessen hjälper du till att formulera olika sätt att komma vidare.
Under arbetsprocessen väljer du med lite hjälp olika sätt att komma vidare.
Under arbetsprocessen väljer du själv olika sätt att komma vidare.
Ge omdömen
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du kan enkelt berätta vad du har gjort och hur den blev.
Du kan utvecklat berätta vad du har gjort och hur den blev.
Du kan välutvecklat berätta vad du har gjort och hur den blev.
Tolka
 • Sl  E 6
 • Sl  C 6
 • Sl  A 6
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då enklelt om symboler, färg, form och material
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då utvecklat om symboler, färg, form och material
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då välutvecklat om symboler, färg, form och material