Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2019-12-11 12:33 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola
Vi lär oss hur man söker och läser en faktatext. Hur man väljer ut det som är relevant och källkritiskt granskar det. Vi skriver egen faktatext med ämnesspecifika ord och begrepp, som vi sedan redovisar muntligt med hjälp av stödord, bilder och/eller andra hjälpmedel.

Innehåll

Vi lär oss hur man söker och läser en faktatext.

Hur man väljer ut det som är relevant och källkritiskt granskar det.

Vi skriver egen faktatext med ämnesspecifika ord och begrepp, som vi sedan redovisar muntligt med hjälp av bilder, stödord och/eller andra hjälpmedel.

Matriser

Bedömningsmatris för faktatext

Bedömningsaspekter

  • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
  • SvA  1-3   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • SvA  1-3   Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  • SvA  1-3   Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • SvA  1-3   Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  • SvA  1-3   Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  • SvA  1-3   Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
--->
--->
--->
--->
FAKTA
Urval
Behöver handledning med att välja ut relevant fakta
Väljer självständigt ut fakta men har svårt att skilja på vad som är relevant för uppgiften.
Faktaurval finns med för sammanhanget relevant ämnesanknytning
Beskriva/ förstå
Behöver handledning för att få med ämnesspecifika ord och begrepp
Använder enstaka ämnesspecifika ord och begrepp utan förklaringar
Använder ämnesspecifika ord och begrepp med bristfälliga förklaringar
Använder och förklara för sammanhanget enkla ämnesspecifika ord och begrepp
Rubriker
Saknar rubriker
Använder huvudrubrik
Använder huvudrubrik samt underrubrik men kopplingen till innehållet är otydligt
Använder huvudrubrik och underrubrik med tydlig koppling till innehållet
Användning av bilder
Saknar bilder och stödord
Använder bilder och stödord med otydlig koppling till texten
Använder bilder och stödord med tydlig koppling till texten
Använder bilder och stödord som förklarar och/eller förstärker texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: