Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Himmel & pannkaka

Skapad 2019-12-11 12:37 i Backaskolan Härryda
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. I Sverige råder religionsfrihet.
Grundskola 2 Svenska Religionskunskap
Religion handlar om sådant vi känner, tänker och tror. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. I Sverige råder religionsfrihet.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet.

Du får en förståelse för vad religion är och att alla människor har rätt att tro olika.

Du ska känna till samband mellan religionerna judendom, kristendom och islam.

Du kommer lära dig några högtider och vilken symbol man förknippar med respektive religion. 

Du ska känna till några berättelse från Bibeln, Koranen samt Toran. 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

Lyssna.

Läsa böcker.

Se filmer.

Samtala och diskutera.

Göra besök i kyrkan.

Rita, måla, skriva texter, återberätta.

 

Kunskapskrav (målen för åk 3)

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven beskriver några platser för religionsutövning ...  i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur bibeln.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: