Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bronsåldern

Skapad 2019-12-11 13:14 i Tollarps skola Kristianstad
Bronsåldern 1500 - 500 f Kr.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Efter den långa stenåldern som varade i ca 12000 år började man lära sig att använda metaller. Handelsmän från Norden åkte med sina skepp söderut för att byta skinn, torkad fisk, boskap och bärnsten mot fina bronsföremål. Hällristningar berättar om livet på bronsåldern. Människorna trodde på en högre makt och att denna makt kunde hjälpa till om man offrade gåvor.

Innehåll

Vad ska du lära dig? 

Efter avslutat arbete ska du:

 • kunna berätta i stora drag hur människorna levde under bronsåldern (livsvillkor, handel, varor, klädsel, begravningar mm.)
 • veta att brons består av koppar och tenn.
 • känna till hur man idag kan se spår från bronsåldern.
 • kunna beskriva något om bronsåldersmänniskornas tro.

Hur ska vi lära oss detta? 

Vi ska:

 • Läsa texter, gemensamt och enskilt.
 • Skriva texter, gemensamt och enskilt. 
 • Diskutera.
 • Se på filmer.
 • Skapa en berättelse i mindre grupp. Berättelsen ska innehålla fakta om livet på bronsåldern i text och bild. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du får visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt i diskussioner kring filmer och texter. 
 • skriva texter och rita bilder efter bästa förmåga.
 • berätta hur man idag kan se spår av forntiden.
 • delta aktivt i grupparbetet med berättelsen. 
 • redovisa din berättelse i en gemensam Bronsåldersbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Bronsåldern

Grundläggande
Utmaning
Historia
Eleven har grundläggande kunskaper om förhållandena under bronsåldern. Eleven visar det genom att föra enkla samtal och skriva enkla texter. Eleven kan enkelt redogöra för något spår i naturen från bronsåldern.
Eleven har goda kunskaper om förhållandena under bronsåldern. Eleven visar det genom att föra utvecklade samtal och skriva utförliga texter. Eleven kan redogöra för spår i naturen från bronsåldern och järnåldern på ett utvecklat sätt.
Bild
Eleven kan göra några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ett budskap eller en historia med ett enkelt bildspråk. Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt. Eleven kan återanvända historiska bilder och välja bilder som passar in i sammanhanget. Eleven kan föra enkla resonemang om innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Eleven kan göra några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar ett budskap eller en historia med ett utvecklat bildspråk. Eleven kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt. Eleven kan återanvända historiska bilder och välja bilder som passar väl in i sammanhanget. Eleven kan föra utvecklade resonemang om innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Svenska
Eleven kan läsa enkla, åldersanpassade faktatexter. Eleven kan föra enkla resonemang kring textens innehåll. Eleven kan skriva en enkel berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan kombinera text och bild på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla samtal om det aktuella ämnet, ställa frågor och framföra egna åsikter.
Eleven kan läsa åldersanpassade faktatexter. Genom att göra utvecklade sammanfattningar visar eleven god läsförståelse. Eleven kan föra utvecklade resonemang kring textens innehåll. Eleven kan skriva en utvecklad berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan kombinera text och bild på ett fungerande sätt. Eleven kan föra utvecklade samtal om det aktuella ämnet, ställa frågor och framföra egna åsikter.
Arbetsätt
Eleven tar ansvar för sitt arbete och för arbetsmiljön i klassrummet på ett fungerande sätt. Eleven kan samarbeta med en eller flera kamrater på ett fungerande sätt.
Eleven tar ansvar för sitt arbete och för arbetsmiljön i klassrummet på ett väl fungerande sätt. Eleven kan samarbeta med en eller flera kamrater på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: