Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA temat-Rörelse och konstruktion

Skapad 2019-12-11 13:25 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Pedagogisk planering för NTA- Rörelse och konstruktion under 2016.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vad behöver man en skiss till? Vad är kraft? Under uppdragen kommer du att lära dig hur man konsturerar ett fordon med hjälp av en ritning och hur man gör en skiss. Genom olika experiment kommer vi att ta reda på vad kraft är och hur man kan dokumentera sitt arbete samt diskutera och reflektera.

Innehåll

Du kommer att få utveckla dessa förmågor

Genom att:

 • Rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Dokumentera
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Det här ska du kunna när du är klar:

 • Känna till vem Isaac Newton var och vad som gjort honom känd.
 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Göra enkla ritningar över din konstruktion.
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Beskriva enkla energikedjor.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

Genomföra och dokumentera dina uppdrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik

Fysik:

Just nu är du här:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dokumentation
Du gör inte enkla dokumentationer där du förklarar dina slutsatser.
Du gör en enkel dokumentation där du använder ett vardagligt språk när du förklarar hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning. Ibland är dina förklaringar ej helt korrekta.
Du gör en välutvecklad dokumentation där du till stor del använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Du gör en fullständig och välutvecklad dokumentation där du använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Begrepp
Du använder inga begrepp inom fysiken för att förklara krafter som t.ex. energiomvandlingar.
Du använder ett vardagligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet och vilka energiomvandlingar som sker och ibland blir inte dina förklaringar fullständiga eller helt korrekta.
Du använder till stor del ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är inte helt fullständiga och korrekta.
Du använder ett naturvetenskapligt språk när du förklarar vilka krafter som t.ex. påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är fullständiga och korrekta.

Teknik

Just nu är du här:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Arbetsprocess
Under de olika uppdragen får du möjlighet att visa hur självständig du är i din arbetsprocess.
Du behöver mycket hjälp och handledning och tar inga egna beslut som för arbetet framåt.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång men kan ibland ta egna beslut som för arbetet framåt.
Du arbetar självständigt och leder med lite handledning ditt arbete framåt.
Du arbetar självständigt och leder själv ditt arbete framåt.
Konstruktion
Du bygger ett fordon som inte uppnår kraven.
Du bygger ett fordon som delvis uppnår kraven.
Du bygger ett fordon som nästan uppfyller alla kraven.
Du bygger ett fordon som uppfyller alla kraven.
Arbetsprocess
Under uppdragen får du möjlighet att visa hur du systematiskt prövar och omprövar ditt fordons konstruktion för att uppnå kraven.
Du testar dig fram när du bygger ditt fordon men kan inte förklara hur du tänkt. /Ej aktiv
Du testar dig fram när du bygger ditt fordon utan någon tydlig plan men du kan med handledning förklara hur du tänkt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan med viss handledning redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan noga redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Dokumentation
Du gör inga dokumenteringar som beskriver innehållet. Du gör enkla ritningar, men enbart från 1 vy eller ingen alls.
Du gör en enkel dokumentation där du på ett kortfattat sätt beskriver innehållet. Du gör enkla ritningar över ditt fordon från två olika vyer.
Du gör en utvecklad dokumentation med ett genomarbetat innehåll. Du gör tydliga ritningar över ditt fordon från två olika vyer.
Du gör en välutvecklad dokumentation där innehållet är mycket genomarbetat och korrekt. Du gör tydliga och korrekta ritningar från minst tre olika vyer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: