Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling kopplat till sopsamlarmonsterna

Skapad 2019-12-11 13:46 i Backabyns förskola Båstad
Förskola
Hållbar utveckling med fokus på sopsamlarmonsterna. De olika figurerna står för lika delar i sopsortering. Vi vill jobba med dem för att fånga barnens intresse för hållbar utveckling och sopsortering på ett lustfyllt sätt. Genom detta materialet kan barnen utveckla intresse och förståelse naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Innehåll

 

Detta projektet håller vår VFU elev i och detta är hennes planering.

Mål och syfte

Göra barnen medvetna om hur vi tillsammans kan värna om vår miljö.

Jag vill på ett enkelt, spännande och roligt sätt göra barnen medvetna om denna viktiga del i arbetet för en hållbar utveckling. Detta är ett tema som ligger väl i tiden och som det pratas mycket om på alla håll, och jag tror att vi kan ha användning av just det i vårt tema. Jag tror att sopsamlarmonstren är ett bra sätt att fånga barnens intresse och skapa lärdom. Jag vill att barnen ska skapa förståelse genom olika lekfyllda situationer som är både planerade och spontana.  Jag vill få dem nyfikna, intresserade, få dem ska ställa frågor, vilja ta reda på information och se miljön i sin omvärld. Jag vill ge dem lärdom om deras påverkan på klimat och miljö och hur viktigt det faktiskt är.

Så här gör vi

Jag inleder med att berätta och visa vilka  olika sopsamlarmonster det finns och vad de står för.

Vi har börjat att väga den maten som vi slänger och jämför varje dag. 

Vi ska gå till sopstation och sortera sopor.

Gå ut och plocka skräp i vår när miljö.

Göra skyltar med ” skräpa inte ner i vår miljö”

Ritar och måla 

Sopsamlarmonster kommer att vara delaktiga i julkalendern där de kommer med små uppdrag

Barnen får olika material som ska slängas och behöver sorteras, hos vilket sopsamlarmonster blir det hos?

Samla material till vår dokumentationsvägg

inspirera de andra i verksamheten, barn och vuxna

Teorier som jag kommer att utgå från är Learning by doing  (John Dewey) ”Lära genom att göra” och det sociokulturella perspektivet (Vygotskilj). 

När barnen får utforska och prova sig fram tillsammans med andra så sker det lärande.

Dokumentation

Vi filmar, fotograferar, rita, skriva

dokumentationsväggen

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: