Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa som världsdel

Skapad 2019-12-11 14:18 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi
I det här arbetsområden ska du få lära dig mer om Europas: vegetation, klimat, naturområden, regioner och om hur människor i Europa lever.

Innehåll

I vårt arbetsområde kommer vi arbeta med olika områden och bekanta oss med ord, fraser och begrepp.

Europa- arbetsområden:

-         Vatten, öar och halvöar

-         Regioner i Europa

-         Berg och slätter

-         Olika markområden

-         Europas vegetation

-         Europas naturlandskap

Läromedel och arbetsgång:

Filmer om Europas regioner

PULS

Capensis

Läsa texter och göra uppgifter

 Prov

 Diskussioner

 

UUndervisningen

Vi kommer att föra resonemang utifrån de texter som vi läser.

Vi kommer att se på filmer som handlar om Europa.

Vi kommer att träna på namngeografi.

Vi kommer att lära oss mer om olika länders klimat och naturtyper.

Vi kommer också att titta på vilka naturresurser de olika länderna har

.

Vi kommer att läsa texter och titta på film som vi sedan kommer att föra ett resonemang kring.

Allt arbete redovisas muntligt inför resten av klassen och via att prov.

Konkreta mål

Träna på Europas namngeografi

Lära oss läsa av kartan

Lära oss vilka olika klimat som finns i Europa

Lära oss vilka olika naturresurser det finns i Europa

Lära oss mer om vilka natur och kultur landskap som finns i Europa

Föra resonemang om det du lärt dig

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Att du kan föra ett resonemang kring det du lärt dig t ex klimat, naturresurser, natur och kulturlandskap

Att du kan en viss namngeografi i Europa

Att du kan tolka en kartbild

 

Uppgifter

 • Inför provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: