Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i svenska- Skrivförmåga ht- 2019

Skapad 2019-12-11 14:43 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska
Under ht-2019 kommer vi att arbeta med den skriftliga förmågan.

Mål:

-att kunna skriva olika typer av texter

-att kunna skriva så korrekt och varierat som möjligt

-

Arbetssätt:

-vi kommer att läsa och skriva olika typer av texter

Examination och bedömning:

Kontinuerligt under arbetsområdet

Innehåll

Matriser

Sv
Svenska skriva

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mycket goda kunskaper
Jag kan skriva olika typer av texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika typer av texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika typer av texter med mycket tydligt innehåll och mycket väl fungerande struktur samt mycket god språklig variation.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter jag skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter jag skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter jag skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: