👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnhimlen och rymden

Skapad 2019-12-11 15:32 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är en stjärnbild? Varför har vi olika årstider? Kan månen se olika ut? Vad är det som gör att saker faller mot marken? Dessa är frågor som du kommer lära dig svaren på.

Innehåll

Inom följande arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din...

 • analysförmåga genom att tex hitta olika lösningar på problem.
 • begreppsförmåga genom att tex förstå hur olika matematiska begrepp hör ihop (addition-subtraktion).
 • kommunikativa förmåga genom att du på olika sätt visar hur du löst uppgifter. 
 • metakognitiva förmåga genom att se rimligheten i dina lösningar.
 • procedurförmåga genom att läsa och förstå fakta som står i tabeller och diagram.

Bedömning - vad och hur

Detta kommer jag att göra genom att...

 • följa ditt arbete i pardiskussioner
 • följa ditt självständiga arbete under lektionerna.
 • lyssna till dina tankar och funderingar.
 • avläsa dina resultat på tester som genomförs
 • hur du har lärt dig nya begrepp inom rymden så som stjärnhimmel, 3 stjärnbilder, 1 stjärntecken, gravitation, begrepp på månens olika faser
 • kunna svara på varför vi har olika årstider. 
 • analysera kring varför man trodde att jorden var platt
 • Känna till några betydelsefulla astronomer

Undervisning och arbetsformer

Inom detta arbetsområdet kommer vi att...

 • ha gemensamma genomgångar i både helklass och mindre grupper.
 • arbeta praktiskt med modeller av jorden, solen och månen
 • arbeta med olika material för att göra stjärnbilder 
 • arbeta med arbetsblad
 • lära oss begrepp genom olika metoder
 • presentera en fakta text om astronomer, i grupp inför kompisar
 • Lösa problem genom att arbeta enskilt, i par och tillsammans i helklass (EPA)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3