Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och forntiden åk 3 2019/2020

Skapad 2019-12-11 15:44 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du få lära dig om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få lära dig om människans och olika djurs vandringar över jorden. Du kommer även att diskutera och reflektera hur människors liv liknar och skiljer sig från ditt liv.

Innehåll

Syfte

Syftet är att skapa förståelse för hur människan och människans liv på jorden har utvecklats.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • studera tidslinjer.
 • diskutera, beskriva och jämföra hur människorna levde under de olika tidsåldrarna.
 • läsa och skriva faktatexter som passar till området
 • söka fakta från olika källor.
 • arbeta enskilt, med parkompisen och i grupp.
 • se på filmer om istiden och forntiden. 
 • ha bilduppgifter som passar till detta arbetsområde.

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • kunna beskriva hur man kan se spår i naturen från forntiden.
 • kunna beskriva något om hur människan levde under de olika tidsperioderna.
 • kunna beskriva någon viktig händelse från de olika tidsperioderna.
 • kunna använda tidslinjer och använda några olika tidsbegrepp.

Så kommer din pedagog att bedöma dig: 

Med hjälp av bilder och begrepp får du visa att du kan beskriva spår av forntiden, 

Du får visa att du kan använda en tidslinje genom att placera ut stenålder, bronsålder och järnålder i rätt ordning.

Du får också visa att du kan reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  SOSyfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 •  SOSyfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 •  SOSyfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Centralt innehåll
 •  SO  1-3Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 •  SO  1-3Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 •  SO  1-3Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 •  SO  1-3Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Kunskapskrav
 •  SO   3Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 •  SO   3Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 •  SO   3Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: