Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villut Simrishamns Förskolor - Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

Skapad 2019-12-11 15:53 i Kometens förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

 

Långsiktiga effekter/mål

Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning. 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

 Barnen utvecklar sin förmåga att utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

 Skapa lärandesituationer på ett lekfullt sätt. Tex, följa spår som slutar med ett experiment. 

Använda olika uttrycksformer som konst, musik, drama. 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

 Barnen har kännedom om vattnets tre aggregasionsformer samt benämna dessa.

Vilka mätmetoder ska vi använda?

 Dokumentationer  i unikum och på förskolans väggar som innehåller bilder, beskrivning av aktivitet samt barnens arbetsteorier. 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

Att barnen samtalar om och uttrycker sina arbetsteorier kring naturvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: