Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3

Skapad 2019-12-11 15:54 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Människans uppkomst och utveckling. Religionerna kristendom, judendom och islam. Karta och jordgloben med världsdelar och hav samt väderstreck.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med människans och jordens uppkomst med utgångspunkt i big bang fram till nutid.

Vi kommer att beröra de olika tidåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder.

Vi kommer att arbeta med religionerna Kristendom, Judendom och Islam.

Vi kommer att arbeta med att:

Titta på film 

Läsa i böcker

Skriva texter - både för hand och på chromebooks

Rita bilder

Skapa tidslinjer

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

analysera och jämföra kristendomen och andra religion

använda begrepp för att beskriva universums uppkomst och utveckling 

använda begrepp för att beskriva och jämföra människans uppkomst, utveckling och levnadsvillkor under olika tidsperioder

analysera och använda begrepp för att beskriva omvärlden (världsdelarna och väderstreck)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: