Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-12-11 15:55 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 3 Matematik
Här kan du se vad matematiken i åk 3 handlar om, det kommer innebära att man ska kunna räkna med högre tal, kunna prata matematik och lära oss klockan.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla ett intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska få möjlighet att träna förmågorna:

 • se samband
 • undersöka
 • pröva
 • reflektera
 • dra slutsatser

Bedömning - vad och hur

VAD
Din förmåga att

 • lösa problem
 • formulera räknehändelser i multiplikation och division
 • använda och förstå positionssystemet 0-1000
 • använda lämplig strategi inom de fyra räknesätten
 • reflektera kring bråk
 • använda geometriska begrepp
 • mäta och uppskatta vikt, volym och längd
 • avläsa klockan, analogt och digitalt
 • avläsa och förstå tabeller och diagram

HUR
- muntligt
- självskattning efter tränade moment
- skriftliga diagnoser och nationella prov

Undervisning och arbetsformer

Regelbundna genomgångar och lektioner tillsammans i hel- och halvklass.

Du tränar upp dina förmågor genom att delta i samtal både individuellt, par och i grupp.

Du har möjlighet att välja olika konkreta material för att tydliggöra momenten och skapa förståelse vid behov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: