Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativa

Skapad 2019-12-11 16:25 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi planerar att låta barnen prova att måla med olika tekniker.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

  • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)Olika målartekniker

  • Varför? (Syfte med undervisningen) Vi vill att barnen ska få möjligheter att jobba med olika sätt att använda färg i sitt skapande.

  • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Med olika material såsom vattenfärg,kritor etc
  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Samtalar i små grupper efteråt  där dom får berätta.

  • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? För gruppen man har planerat för

 

  • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)Ansvarig pedagog. XXX förbereder material, plockar fram.XXX dokumenterar

  • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)  Att barnen får prova sig fram med olika material.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: