Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativa

Skapad 2019-12-11 16:25 i Termiten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Måla med olika tekniker

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?  (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Olikat tekniker att måla.  
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • För att barnen ska få kunskap om att det finns olika material även inom målning.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Att vi tillhandahåller olika material såsom - vattenfärg, socker, lim osv. Barnen får hitta/söka egna saker att måla med.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Samla barnen efter utförd aktivitet och reflektera tillsammans.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För den gruppen som genomför aktiviteten.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • IngMarie håller i aktiviteten och Helena dokumenterar
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • För att barnen ska få kunskap och få känna på olika materia inom målning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: