Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-12-11 16:27 i Termiten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Mall

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)Barn och pedagoger ska tillsammans utforska världen och resa till olika länder som barnen har anknytning till. Vi ska lära oss att säga hej, räkna till tre på olika språk och sjunga en sång.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och skapa förståelse för andra människor.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  I samlingarna på gul Larv.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektionen kommer att ske tillsammans med barnen vid rutinsituationer som t.ex. måltider och på fredagar vid en gemensam reflektionsstund med hjälp av konkret material som barnens alster och foton på lek/aktiviteter.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Barnen 1-3 år på gul Larv

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)pedagog 1 håller i samlingar och pedagog 2 dokumenterar.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)  Barnen ska få möjlighet att räkna, sjunga och säga hej på olika språk för att skapa förståelse för identitet och språk.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: