Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Glassarna 3år, Alfa-Beta

Skapad 2019-12-11 16:27 i Termiten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Mall

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Barnen ska få lära sig lite om bokstäver. Hur låter dem? Hur ser de ut? Vilka bokstäver finns i barnens namn? I samlingarna presenterar vi ett gäng bokstäver. Vi visar bilder på bokstäverna som är förknippat med en sak eller ett djur. Vi sjunger alfabetssången.
 • Varför? (Syfte med undervisningen) Alfa-Beta finns med hela tiden. Utveckla språket med hjälp av att sjunga olika sånger. Väcka och stimulera intresset för bokstäverna. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Undervisningen ska genomföras i samlingen och när vi har skapande aktivitet. Laminerade bilder på bokstäver visas och pratas kring. När vi har skapande får barnen själva prova på att skriva bokstäverna i sitt namn samt måla något passande. Även låta barnen se Fem myror är fler än fyra elefanter. Vissa delar. 
  Undervisningen ska fokusera även på nya ord vi möter i sångtexterna. Prata om orden och dess betydelse.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? I samlingen där öppna frågor ställs. Även under skapande aktiviteterna. När vi når slutet av temat gör vi en reflektion med barnen.
  Vad var roligt? Svårt? Lätt?
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Glassarna ålder 3år.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Jag tillsammans med Charlotte.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)  Målet är att ge barnen en första presentation av bokstäverna. Kunna veta vilka bokstäver som ingår i namnet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: