Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-12-11 16:28 i Högåsen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Här jobbar vi med rymden som barnen fått ett intresse för, vi tar upp alla olika planeter i vårt solsystem och deras egenskaper och fakta, och de som finns i rymden som raketer och asteroider.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

För att barnen ska få en förståelse för vårt solsystem, vår rymd och vår värld vi lever i. Att barnen ska få lära sig om våra planeter och dess egenskaper och fakta. Få experimentera och bygga och konstruera. Tex bygga en raket med mjölkpaket. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi har gjort en planering på båda avdelningarna, där vi presenterar en ny planet varje måndag och därefter göra något experiment utifrån barnens intresse mm. Planeterna kommer ha aktivitet på måndagar och torsdagar. Laila kommer genomföra undervisningen. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi kommer att reflektera under veckans gång tillsammans med barnen, på en någon av samlingarna och måltiderna.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Alla barn som är med i gruppen Planeterna ska få kunskap om vår värld och vår rymd och dess olika planeter i vårt solsystem och få ett intresse för de.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Laila kommer att dokumentera och om Aida eller Sandra är med kommer de också att dokumentera. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) 

 

Målet är att alla barn ska få kunskap om vår värld och vår rymd och om de olika planeter vi har och dess fakta och egenskaper och få ett intresse om att experimentera med färger och bygga med material.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: