Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Beta

Skapad 2019-12-11 16:28 i Vallpojken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Mall

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Nya Luciasånger (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? för att barnen skall lära sig nya ord och förståelse för texter. (Syfte med undervisningen)

 • Hur ska undervisningen genomföras? genom undervisning i samlingarna, vi pratar om bilderna och texterna och dess innebörd.
 • Vi sjunger och hör texterna kanske via Youtube, cd mm.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? i smågrupper då samtalar vi om texterna kopplat med bilder. I hela gruppen sjunger vi och lär oss texterna tillsammans
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? för vitsippans barn och pedagoger, samt för föräldrarna då vi firar Lucia

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Ursula ansvarar för undervisningen, Aleksandra för dokumentation och  spelar in ev. ljudsnuttar och rörliga bilder.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)  Att varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: