Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kreativa

Skapad 2019-12-11 16:33 i Termiten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi provar olika målartekniker

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Olika målartekniker
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • För att ge barnen möjlighet att använda olika sätt att måla med olika material
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Med olika sorter av färg som vattenfärg, täckfärg, trolla med färg m.m.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
 • samtalar med barnen i små grupper efter varje aktivitet
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • 3-åringarna

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  xx plockar fram  och xxx dokumenterar

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)  

 • Att barnen får prova sig fram med olika material för att se vad som händer

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: