Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt nationellt prov i svenska år 9

Skapad 2019-12-11 16:54 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Bedömning: muntligt nationellt prov i svenska

Innehåll

Här kommer ni att se bedömningarna för det muntliga nationella provet i svenska v. 47.

Matriser

Sv
Muntligt nationellt prov i svenska år 9

Bedömningsmatris delprov A, årskurs 9 - svenska

E
C
A
Innehåll
  • Sv
Eleven läser sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven läser sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt underbyggda resonemang.
Eleven läser sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerande sätt
visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Språk
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, tex. beträffande ordval
använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, tex. beträffande ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, tex. beträffande ordval
Struktur
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som till viss del för diskussionerna framåt praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar den praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: