Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2019-12-11 18:05 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alla hjärtans dag Vi vill uppmärksamma alla barns olikheter.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Att alla är olika men lika värda. 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Det är viktigt att får vara det man är. Barnen ska utveckla sin identitet och känna sig trygg i den.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Barnen kommer få ett uppgift var där det sedan kommer att få presentera det inför de andra kameraterna. Barnen kommer att skicka runt ett hjärta där de berättar om sin familj( hur många de är i familjen, vad de äter , vilket språk)  medan de visar ett kort av sin familj.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  I samlingen eller vid andra grupp konstellationer t.ex vid måltiden.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Segelbåten

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagoger

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Självstandiga individer som tror på sig själva 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: