👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2019-12-11 18:06 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Hjärtrud bidrar till att barnen får möjlighet att utvecklas och tillägna sig nya lärdomar om sig själva och andra i en trygg miljö. Vi vill uppmuntra positiva vänskapsrelationer och det är viktigt att vi alla ansvarar att alla barn får vara en aktiv och viktig del i gemenskapen. Focus är att ge alla barn möjlighet att en trygg miljö öva platt dela, bry sig om andra, synas, hjälpa varandra, hantera konflikter och inkludera varandra. Detta gör vi i samlingen under inskolning och under läsåret.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering) se nedan

 • att alla är olika men lika värda.
 • Varför? (Syfte med undervisningen) Det är viktigt att barnen får vara den man är. Barnen ska utveckla sin identitet och känna sig trygg i den och utveckla empatin och hur vi är mot varandra.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) Barnen kommer att få en uppgift där de senare kommer att få presentera inför de andra på samlingen. Barnen kommer att få hålla i ett hjärta och de får berätta om sin familj ( antal, vad de äter, vilket språk de pratar, ) Ta med sig att kort på sin familj som de visar.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? i samlingen eller vid andra mindre grupp konstellationer tex vid måltids stunderna.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla på avdelningen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) alla pedagoger på avd.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) Att barnen ska utvecklas till självständiga individer som tror på sig själva.

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18