Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2019-12-11 18:06 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alla hjärtansdag, vi vill uppmärksamma alla barns olikheter.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut?

 • Att alla är olika men lika värda.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Vi vill att barnen ska tränas på att känna trygghet i sig själva, våga vara den man är.
 • Hur ska undervisningen genomföras.
 • Vi kommer att på samlingen skicka r unt ett hjärta där den som håller i hjärtat har ordet. De kommer att få berätta om deras familj, traditioner, vilket språk de talar hemma.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  I både hel grupp och mindre grupper.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • för alla på ankaret

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  vi roterar i arbetslaget , den som går på veckoinfo håller i genomförandet

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   Självständiga individer som tror på sig själva.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: