Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Lsär 11, åk 7-9

Skapad 2019-12-11 20:46 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 7 – 9 Svenska
Vi arbetar med lästräning genom läsning av olika typer av texter. Vi arbetar med att skriva olika texter, som fakta, berättelser och insändare. Vi arbetar med läsförståelse och hörförståelse. Vi gör muntliga presentationer inför varandra. Vi arbetar med film och skriva egna manus. Vi samtalar till den bok vi läser.

Innehåll

 Vi arbetar med lästräning genom läsning av olika typer av texter. 

Vi arbetar med att skriva olika texter, som fakta, berättelser och insändare. 

Vi arbetar med läsförståelse och hörförståelse.

Vi gör muntliga presentationer inför varandra.

Vi arVi arbetar med film och skriva egna manus. 
Vi t
 

Innehåll

Syfte:

Att bli tryggare läsare som ett medel att tolka din omvärld och kunna ta del av kunskaper. 

Att kunna producera olika typer av texter för att förmedla ett innehåll så att mottagare kan förstå.

Känna sig trygg att tala inför andra och kunna använda olika tekniska hjälpmedel för att förstärka det du vill berätta.

Bli bättre på att "läsa mellan raderna", att tänka på det som inte står exakt utan måste tolkas. 

Utöka din förmåga till fantasi och skapa egna berättelser. 

Konkreta mål:

Dina individuella mål i svenska kan du läsa i kommentarsfältet under matriser.

 

Undervisning och arbetsmetoder:

 • Vi jobbar kontinuerligt med att läsa och prata om olika typer av texter såsom skönlitterära, fakta- och egenskapade. 
 • Läsgrupp, läsa högt och följa med i vad kompisen läser. 
 • Arbeta i individuellt anpassad lärobok. 
 • Skriva egna texter på papper eller chromebook. 
 • Diskutera texter i grupp.
 • Öva presentationer.
 • Genomgångar vid tavlan av vuxen.
 • Filmteori, skriva egna manus.

Bedömning:

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • delta i samtal och diskussioner
 • ställa frågor
 • aktivt delta på lektionerna
 • visa dina idéer
 • ta initiativ
 • hjälpa andra
 • göra minst en presentation inför grupp med digital teknik
 • visa att på aktivt lyssnande, kunna återberätta för en ny lyssnare
 • egenproducerade texter
 • läsförmåga
 • användning av nya ord och begrepp, gärna i andra kontexter än tidigare nämnda

Begrepp: 

Skrivregler, skiljetecken, presentation, genre, power point, dramaturgi, stumfilm, stilgrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Alfabetisk ordning. Hur man hittar i innehållsförteckningar och ordböcker.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sv  7-9
 • Ordspråks och metaforers betydelse i texter och dagligt tal.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska åk 9, Lsär11

Genomfört arbetsområde
E
C
A
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Åsikter & argument
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
Anpassa sitt språk
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika personer och situationer.
Muntliga presentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Använda verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Olika genrer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Förståelse för texterna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Jämföra & beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Strukturera texterna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Skriva för hand & på dator
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Budskap & handling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Alfabetisk ordning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: